Facebook marketing

Trajanje seminara: 1 dan – 8h ili 2 dana po 4h.

Ciljevi seminara:

Povećanje poslovnih rezultata zahvaljujući korišćenju Facebook marketinga.

Sticanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja u vezi korišćenja Facebook marketinga u savremenom poslovanju.

Obuka učesnika za aktivno korišćenjem Facebook marketinga.

Motivacija učesnika da aktivnije koriste Facebook marketing.

Teme seminara:

  • Važnost Facebook marketinga u savremenom poslovanju;

  • Istraživanje o korišćenju interneta u Srbiji;

  • Facebook marketing – razlike, prednosti, mane;

  • Besplatni marketing alati na Facebook-u;

  • Facebook (profil, grupa, stranica, podešavanja, optimizacija…);

  • Marketing na Facebook-u ;
  • Plaćeni Facebook marketing;
  • Targetiranje – najveća prednost Facebook-a

Ciljna grupa:

Svi pojednici i privredni subjekti koji žele da budu u korak sa vremenom, da posluju i promovišu se na savremen i moderan način. Poslovni ljudi, direktori, rukovodioci, menadžeri za odnose sa javnošću, predstavnici kulturnih i sportskih institucija, nevladinih organizacija…

Namenjen pre svega pojedincima koji imaju iskustva u korišćenju internet tehnologija i društvenih mreža.

Cena za grupu do 20 učesnika: 60.000 din

Cena pojedinačna: 6.000 din po učesniku