Javni nastup

Trajanje seminara: 2 dana po 8h ili 4 dana po 4h.

Opis seminara:

U savremenom poslovanju javni nastup je veoma važan element uspeha. A da bi postigao svoju svrhu, da bi bio zapažen i ostvario ciljeve, javni nastup mora da bude izuzetan, upečatljiv i uverljiv. I ovaj seminar ima za cilj baš to – da uz odlučno stručno vođenje, koje se prožima sa simulacijom javnog nastupa pred kamerama I grupnom analizom snimljenog materijala, podigne na visok nivo kvalitet javnog nastupa učesnika.

Ciljevi seminara:

Povećanje kvaliteta javnog nastupa učesnika.

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja i veština u verbalnoj i neverbalnoj komunkaciji.

Poboljšanje prezentatorskih veština kroz simulacije javnog nastupa pred kamerama i grupna analiza snimljenih nastupa.

Poboljšanje kvaliteta prenete poruke.

Podizanje samopouzdanja učesnika za javni nastup

Motivacija učesnika da rade na kvalitetu sopstvenog javnog nastupa i da ga aktivnije koriste u poslovanju.

Teme seminara:

 • Važnost kvalitetnog javnog nastupa u u savremenom poslovanju;
 • Poruka u javnom nastupu;
 • Konkretnost i efikasnost u javnom nastupu;
 • Verbalna komunikacija;
 • Neverbalna komunikacija;
 • Važnost oblačenja u javnom nastupu
 • Pripeme za javni nastup;
 • Odnos sa publikom;
 • Odnos sa novinarima i medijima
 • Trema i kako je pobediti;
 • Najčešće greške tokom javnog nastupa;
 • Snimanje javnog nastupa svakog učesnika pojedinačno;
 • Grupna analiza snimljenih nastupa ;

Ciljna grupa:

Poslovni ljudi, direktori, rukovodioci, menadžeri za odnose sa javnošću, portparoli, prestavnici političkih partija, funkcioneri državne i lokalne uprave, predstavnici kulturnih i sportskih institucija, nevladinih organizacija, prezenteri, promoteri i svi oni koji nastupaju u javnosti i žele da unaprede svoj nastup.

Cena za grupu do 20 učesnika: 120.000 din

Cena pojedinačna: 12.000 din po učesniku

Seminar ima više varijanti i može da se organizuje i u dužem i u kraćem trajanju:

1 dan od 8h ili 2 dana po 4h – 80.000din (8.000din po učesniku)

4 dana po 8h ili 8 dana po 4h – 200.000 din (20.000din po učesniku)