Nemački jezik

 

Velika prolećna akcija traje do 19. aprila. i važi samo za nove klijente centra.

Popust se odnosi na kurseve sa početkom: 19. april, 15. maj, 20. jun… 2019. god.

 

Uz odlične profesore i savremene metode učenja, naučite ili usavršite znanje nemačkog jezika u prijatnoj radnoj atmosferi u konfornom prostoru u samom centru grada.

Našu inovativnu metodu učenja razvijenu u drugim oblastima edukacije uspešno primenjujemo i na kursevima i školama jezika.

Glavna odlika naše metode je prijatna i neformalna radna atmosfera, rad u malim grupama, sa 5 do 8 polaznika, opušten pristup i odnos između predavača i učesnika, interaktivnost sa primerima iz svakodnevnog života i posla polaznika.

Tim predavača čine mladi i iskusni profesori jezika koja zajedno sa menadžmentom kroje programe i kurseve konstantno ih prilagođavajući potrebema savremenog čoveka.

Pre početka kursa radi se ulazno testiranje kako bismo precizno utvrdil tačan nivo i podnivi znanja polaznika. Polaznici koji nemaju predznanje nemačkog jezika ne rade test i idu u grupe početnog A1.1. nivoa.

 

U ponudi imamo intenzivne kurseve, u trajanju od 30 časova, 5 nedelja za 1 podnivo nivo.

Termini održavanja kursa su fiksni, uvek u isto vreme, i mogu se birati.

U popodnevnim terminima imamo 4 termina za radne dane: 15.30-17.00, 17.10-18.40, 18.50-20.20 i 20.30-22.00.

Pojedine grupe idu u rasporedu ponedeljak-sreda-petak, a druge utorak, četvtrak, subota.

Prepodnevni termini su: 10.00 – 11.30 i 11.40-13.10, nastava se odvija ponedeljkom, sredom i petkom. Sa prepodbevnim terminima krecemo ponovo od septembra.

U Beogradu kursevi se održavaju na dve lokacije, Kneza Miloša 19 i , po rasporedu koji dobijete po kretanju na kurs. U Novom Sadu smo u Ljermontovoj br 6 na Grbavici. U Kragujevcu smo u fazi pronalaženja adekvatnog prostora u centru grada.

 

Zbog istraživanja, ali i prakse koja je potvrdila, da se ubrzanim tempom učenja jezika postižu bolji rezultati, mi svojim klijentima kod odabira kurseva uvek prvo savetujemo da izaberu naše intenzivne kurseve. Učenje jezika tempom na svaka dva dana, čini pažnju polaznika fokusiranijom na sam kurs i učenje, dok se kod kurseva koji traju 3 meseca, češće dešava pad motivacije za učenjem.

Na kraju kurseva učesnici dobijaju diplomu o položenom testu za dotični nivo jezika.

U ponudi imamo:

1. Intenzivne opšte kurseve, u trajanju od 30 časova, 5 nedelja:

– početne A1 i A2 nivoe

– srednje B1 i B2 nivoe

– viši C1 nivo

Svaki nivo opštih kurseva je podeljen na 3 podnivoa u trajanju od po 30 časova.

Cene opštih kurseva su:

–          12.000 dinara za intenzivne petonedeljne kurseve nemačkog jezika u trajanju od 30 časova

*U toku je akcijska ponuda za Novi Sad od 3.600 din

2. Intenzivne konverzacijske kurseve, u trajanju od 30 časova, 5 nedelja:

– B1 i B2 nivoi

Cene konverzacijskih kurseva su:

–          13.000 dinara za intenzivne petonedeljne kurseve konverzacijskog nemačkog jezika u trajanju od 30 časova

*U toku je akcijska ponuda za Novi Sad

3. Intenzivne kurseve nemačkog jezika za medicinske radnike, u trajanju od 36 časova, 5 nedelja:

– B1 i B2 nivoi

Cene kurseva nemačkog jezika za medicinske radnike su:

–          14.000 dinara za intenzivne petonedeljne kurseve  nemačkog jezika za medicinske radnike u trajanju od 30 časova

*U toku je akcijska ponuda za Novi Sad i Kragujevac

 

Napomena: uplatom kursa po ovoj akciji stičete pravo na trajni popust od 50-60% na punu cenu kursa, konkretno na stranici za pojedinačne gradove

 

Uplata kotizacije za pohađanje kursa se vrši na sledeći načn:

Uplatilac: Vaše ime i prezime, adresa

Svrha uplate: Uplata kursa_______ jezika

Primalac: Eduko konsalting d.o.o., Beograd, Kneza Miloša 19

Iznos: cena kursa

Račun primaoca: 170-0030031094000-48

Poziv na broj: Vaš broj mobilnog telefona

 

Nakon uplate neophodno je izvšiti prijavu slanjem imena, prezimena kao i broja telefona emailom na office@eduko.rs

U cenu su uračunati svi materijali neophodni za sprovođenje kursa.

 

UplatnicaJ-1024x481UniC

Odustajanje od kursa: Od uplaćenog kursa se može odustati nakon prvog ili eventualnog drugog časa i polaznik može zahtevati povraćaj uplaćenih sredstava u potpunosti. Odustajanje nakon prve nedelje kursa je takođe moguće, ali uz povraćaj 50% od uplaćenog iznosa kotizacije. Na početku druge nedelje kursa nije moguće tražiti povraćaj sredstava u slučaju odustajanja.
Odustajanje od kursa se vrsi slanjem emaila na adresu office@eduko.rs uz kratko obrazloženje razloga odustanka i navođenje broja računa na koji se novac može uplatiti.