Nemački jezik


Last minute popust važi do 24.02.2018.

Popust se odnosi na opšte kurseve sa početkom 26. i 27. februara 2018.

Uz odlične profesore i vrhunske metode učenja, naučite nemački jezik u prijatnom prostoru u centru grada.

Našu inovativnu metodu učenja razvijenu u drugim oblastima edukacije uspešno primenjujemo i na kursevima i školama jezika.

Glavna odlika naše metode je prijatna i neformalna radna atmosfera, rad u malim grupama,  sa  5 do 8 polaznika, opušten pristup i odnos između predavača i učesnika, interaktivnost sa primerima iz svakodnevnog života polaznika.

Tim predavača čine mladi i iskusni profesori jezika koja zajedno sa menadžmentom kroje programe i kurseve konstantno ih prilagođavajući potrebema savremenog čoveka.

U ponudi imamo intenzivne kurseve, u trajanju od 36 časova, 5 nedelja.

Termini održavanja kursa su fiksni, uvek u isto vreme, i mogu se birati.

U popodnevnim terminima imamo 4 termina za radne dane: 15.30-17.00, 17.10-18.40, 18.50-20.20 i 20.30-22.00.

Pojedine grupe idu u rasporedu ponedeljak-sreda-petak, a druge utorak, četvtrak, subota.

Prepodnevni termini su: 09.00 – 10.30, 10.40 – 12.10, 12.15 – 13.45, nastava se odvija ponedeljkom, sredom i petkom.

Kursevi se održavaju na dve lokacije, Kneza Miloša 19 i Kneza Miloša 47, po rasporedu koji dobijete po kretanju na kurs.

Zbog istraživanja, ali i prakse koja je potvrdila, da se ubrzanim tempom učenja jezika postižu bolji rezultati, mi svojim klijentima kod odabira kurseva uvek prvo savetujemo da izaberu naše intenzivne kurseve. Učenje jezika tempom na svaka dva dana, čini pažnju polaznika fokusiranijom na sam kurs i učenje, dok se kod kurseva koji traju 3 meseca, češće dešava pad motivacije za učenjem.

Na kraju kurseva učesnici dobijaju diplomu o položenom testu za dotični nivo jezika.

U ponudi imamo:

1. Intenzivne opšte kurseve, u trajanju od 36 časova, 5 nedelja:

– početne A1 i A2 nivoe

– srednje B1 i B2 nivoe

– viši C1 nivo

Svaki nivo opštih kurseva je podeljen na 3 podnivoa u trajanju od po 36 časova.

Cene opštih kurseva su:

–          12.000 dinara za intenzivne petonedeljne kurseve nemačkog jezika u trajanju od 36 časova

*U toku je akcijska ponuda, cena je 6000 dinara za 36 časova na opštim kursevima

2. Intenzivne konverzacijske kurseve, u trajanju od 30 časova, 5 nedelja:

– B1 i B2 nivo

Cene konverzacijskih kurseva su:

–          13.000 dinara za intenzivne petonedeljne kurseve konverzacijskog nemačkog jezika u trajanju od 30 časova

*U toku je akcijska ponuda, cena je 6500 dinara za 30 časova na konverzacijskim kursevima

3. Intenzivne kurseve nemačkog jezika za medicinske radnike, u trajanju od 36 časova, 5 nedelja:

– B1 i B2 nivo

Cene kurseva nemačkog jezika za medicinske radnike su:

–          14.000 dinara za intenzivne petonedeljne kurseve  nemačkog jezika za medicinske radnike u trajanju od 30 časova

*U toku je akcijska ponuda, cena je 7000 dinara za 36 časova na kursevima nemačkog jezika za medicinske radnike

 

Napomena: Cena po kojoj platite prvi kurs će važiti za svaki naredni kurs tog jezika koji kod nas pohađate.

 

Uplata kotizacije za pohađanje kursa se vrši na sledeći načn:

Uplatilac: Vaše ime i prezime, adresa

Svrha uplate: Uplata kursa_______ jezika

Primalac: Eduko konsalting d.o.o., Beograd, Kneza Miloša 19

Iznos: cena kursa

Račun primaoca: 170-0030031094000-48

Poziv na broj: Vaš broj mobilnog telefona

UplatnicaJ-1024x481UniC

Nakon uplate neophodno je izvšiti prijavu slanjem imena, prezimena kao i broja telefona emailom na office@eduko.rs

U cenu su uračunati svi materijali neophodni za sprovođenje kursa.

Odustajanje od kursa: Od uplaćenog kursa se može odustati nakon prvog ili eventualnog drugog časa i polaznik može zahtevati povraćaj uplaćenih sredstava u potpunosti. Odustajanje nakon prve nedelje kursa je takođe moguće, ali uz povračaj 50% od uplaćenog iznosa kotizacije. Na početku druge nedelje kursa nije moguće tražiti povraćaj sredstava u slučaju odustajanja.
Odustajanje od kursa se vrsi slanjem emaila na adresu office@eduko.rs uz kratko obrazloženje razloga odustanka i navoženje broja računa na koji se novac može uplatiti.