Norveški jezik

norveski-spanski

Popust se odnosi na intenzivne početne kurseve norveškog jezika sa početkom 17. novembra 2016.

 

Uz odlične profesore i vrhunske metode učenja, naučite norveški jezik u prijatnom prostoru u centru grada.

Našu inovativnu metodu učenja razvijenu u drugim oblastima edukacije uspešno primenjujemo i na kursevima i školama jezika.

Glavna odlika naše metode je prijatna i neformalna radna atmosfera, rad u malim grupama, sa  5 do 8 polaznika, opušten pristup i odnos između predavača i učesnika, interaktivnost sa primerima iz svakodnevnog života polaznika.

Tim predavača čine mladi i iskusni profesori jezika koja zajedno sa menadžmentom kroje programe i kurseve konstantno ih prilagođavajući potrebema savremenog čoveka.

U ponudi imamo:

intenzivne opšte kurseve, u trajanju od 36 časova, 5 nedelja.

Termini održavanja kursa radnim danima su 17.10-18.40, 18.50-20.20 i 20.30-22.00.

U toku radnih dana se održavaju po dva dvočasa, a subotom su 3 školska časa.

Zbog istraživanja, ali i prakse koja je potvrdila, da se ubrzanim tempom učenja jezika postižu bolji rezultati, mi svojim klijentima kod odabira kurseva uvek prvo savetujemo da izaberu naše intenzivne kurseve. Učenje jezika tempom na svaka dva dana, čini pažnju polaznika fokusiranijom na sam kurs i učenje, dok se kod kurseva koji traju 3 meseca, češće dešava pad motivacije za učenjem.

Na kraju kurseva učesnici dobijaju diplomu o položenom testu za dotični nivo jezika.

U ponudi imamo:

– Početni A1 nivo

Svaki nivo opštih kurseva je podeljen na 3 podnivoa u trajanju od po 36 časova. 

Cena kurseva su:

–          10.000 dinara za 1 podnivo – 36 časova

 

Odustajanje od kursa: Od uplaćenog kursa se može odustati nakon prvog ili eventualnog drugog časa i polaznik može zahtevati povraćaj uplaćenih sredstava u potpunosti. Odustajanje nakon prve nedelje kursa je takođe moguće, ali uz povračaj 50% od uplaćenog iznosa kotizacije. Na početku druge nedelje kursa nije moguće tražiti povraćaj sredstava u slučaju odustajanja.
Odustajanje od kursa se vrsi slanjem emaila na adresu office@eduko.rs uz kratko obrazloženje razloga odustanka i navoženje broja računa na koji se novac može uplatiti.