Pisanje projekata + Fundraising

Dvodnevni seminar koji zaokružuje teme bitne za uspešan projekat: Pisanje predloga projekta i prikupljanje finansijskih sredstava

1. Dan – Pisanje predloga projekta

Teško da prođe jedan dan, a da ne čujete reč “projekat”. Termini: planiranje projekata, pisanje predloga projekta, finansiranje projekata, realizacija projekata… postali su naša svakodnevnost. A koliko realno znate o projektima i o tome kako se pišu? Koji su delovi jednog predloga projekta? Šta mogu biti ciljevi jednog projekta i koje aktivnosti treba sprovesti da bi se to ostvarilo? Koliki budžet nam je potreban da bi sve to sproveli i gde da nađete novac za to su samo neke od tema koje se obrađuju na ovom seminaru.

Ciljevi seminara:

– Sticanje teorijskih i praktičnih znanja o projektima i pisanju predloga projekata

– Obuka učesnika za pisanje predloga projekata

– Pisanje konkretnog predloga projekta u mini grupama

– Motivacija učesnika da počnu da pišu projekte i konkretni saveti za prve korake

Teme seminara:

• Šta je projekat tj. Predlog projekta

• Važnost projekata u savremenom svetu

• Elementi predloga projekta

• Pisanje projekata

• Važni detalji da bi predlog projekta bio uspešan

• Najčešće greške u pisanju predloga projekata

2. Dan – Prikupljanje finansijskih sredstava – fundraising

Ako imate ideju za neki projekat, događaj, skup, akciju i sl., a nemate finansijskih sredstava za ostvarenje te ideje, to nije razlog za odustajanje. Iako se čini drugačije – novca ima svuda oko nas. Samo ga treba znati “pokupiti”. Bilo da ste pojedinac sa većom ili manjom idejom, da ste član neke nevladine organizacije ili udruženja, da ste vlasnik ili zaposleni u nekom preduzeću, da imate formalnu ili neformalnu grupu ljudi, ako se bavite kulturom, prosvetom, zdravstvom, ekologijim, sportom, a trebaju vam dodatna finansijska sredstva za ostvarivanje pojedinačnih ili opštih ciljeva, za realizaciju konkretnog događaja ili projekta, ovaj seminar je pravo mesto za vas.

Ciljevi seminara:

– Sticanje teorijskih i praktičnih znanja i veština o prikupljanju finansijskih sredstava

– Pomoć u pronalaženju izvora finansijskih sredstava

– Podizanje samopouzdanja i motivacija učesnika da krenu u prikupljanje sredstava

– Pomoć u pronalaženju finansijskih sredstava

Teme seminara:

• Novac – svuda oko nas

• Šta je fundraising tj. prikupljanje sredstava

• Kako doći do potencijalnih sponzora i donatora

• Ciklus fundraising-a

• Strategija za prikupljanje sredstava

• Tehnike prikupljanja sredstava

• Osobine potrebne za prikupljanje sredstava

Tim predavača čine iskusni edukatori sa iskustvom u držanju obuka i prikupljanju finansijskih sredstava.

Svi učesnici seminara dobijaju detaljnu bazu svih 150 donatora (fondacija, domaćih i stranih institucija, kompanija…) koji doniraju sredstva u Srbiji sa opisom njihovih programa, procedurama, iznosima donacija, ciljnim grupama i svim drugim bitnim podacima.

Seminar se održava 2 dana u trajanju od po 6 sata.

Cena za grupu: RSD 60.000