Planiranje i upravljanje projektima

Seminar je u pripremi. Za detalje nas kontaktirajte.