Pravni konsalting

Naš pravni tim Vam nudi pomoć u sledećim oblastima:

Korporativno pravo

 • Osnivanje privrednih subjekata.

 • Statusne promene kod privrednih subjekata.

 • Izrada pravnih akata neophodnih za osnivanje privrednih društava i podnošenje dokumentacije nadležnim organima;

 • Priprema i organizacija sednica organa privrednih društava;

 • Usmene konsultacije i pružanje pravnih mišljenja u vezi sa osnivanjem privrednih društava.

Radno pravo

 • Izrada tipskih ugovora o radu.

 • Izrada ugovora o radu za sve posebne kategorije radno angažovanih.

 • Izrada opštih akta iz oblasti rada – pravnilnici o radu, sistematizacije radnih mesta, pravila radne discipline i sl.

 • Pravno savetovanje i izrada pravnih akata o otkazu ugovora o radu i otpuštanju radnika, kao i za sve vrste radnih sporova.

 • Pravna mišljenja u vezi sa radnim pravom.

Ugovori

 • Izrada domaćih i medjunarodnih ugovora i sporazuma u privredi.

 • Izrada predloga za pokretanje izvršnog postupka

 • Usmene konsultacije i pružanje pravnih mišljenja u vezi sa zaključivanjem ugovora.