Primena internet alata i društvenih mreža u poslovanju-viši nivo

Trajanje seminara: 2 dana po 8h ili 4 dana po 4h.

Ciljevi seminara:

 • Efikasnije poslovanje uzrokovano aktivnim korišćenjem internet tehnologija i društvenih mreža;
 • Sticanje novih teorijskih i praktičnih znanja u vezi korišćenja internet tehnologija i društvenih mreža u savremenom poslovanju;
 • Obuka učesnika za efikasan i efektivan rad u najčešće korišćenim internet alatima: Google (i njegovi alati), Facebook, Youtube i ostalim društvenim mrežama;
 • Motivacija učesnika da aktivno koriste internet u poslovanju i kreiraju sopstveni sadržaj namenjenim ciljnoj grupi;

Teme seminara:

 • Važnost internet tehnologija i društvenih mreža u poslovanju;
 • Istraživanje o korišćenju interneta u Srbiji;
 • Pravila ponašanja na internetu;
 • Prednosti i mane korišćenja interneta;
 • Besplatni internet alati u poslovanju;
 • Google i njegovi alati (Google+, Google Drive,Google Doc, Google Reader, Google Forum, Blog);
 • Google Hagouts – primena u poslovanju
 • Facebook (profil, grupa, stranica, podešavanja, optimizacija…);
 • Korišćenje Facebook-a u poslovanju;
 • Youtube (Izrada klipova, upload, kanali, ključne reči pretrage, korišćenje Youtuba u poslovanju);
 • Korišćenje internet platformi u poslovanju;
 • Koriščenje ostalih društvenih mreža u poslovanju.

Ciljna grupa:

Svi pojednici i privredni subjekti koji žele da budu u korak sa vremenom i da posluju na savremen i moderan način. Poslovni ljudi, direktori, rukovodioci, menadžeri za odnose sa javnošću, prestavnici političkih partija, funkcioneri državne i lokalne uprave, predstavnici kulturnih i sportskih institucija, nevladinih organizacija.

Namenjen pre svega pojedincima koji imaju iskustva sa internet tehnologijama i društvenim mrežama.

Cena za grupu do 20 učesnika: 120.000 din

Cena pojedinačna: 12.000 din po učesniku