Primena internet alata i društvenih mreža u poslovanju

Trajanje seminara: 2 dana po 8h ili 4 dana po 4h.

Ciljevi seminara:

 • Efikasnije poslovanje uzrokovano korišćenjem prednosti internet tehnologija i društvenih mreža;
 • Sticanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja za korišćenja internet tehnologija i društvenih mreža u savremenom poslovanju i podizanje nivoa svesti učesnika o važnosti istih.
 • Obuka učesnika za rad u najčešće korišćenim internet alatima: Google (i njegovim alatima), Facebook, Youtube i ostalim društvenim mrežama i internet alatima.
 • Motivacija učesnika da aktivno koriste internet u poslovanju i kreiraju sopstveni sadržaj namenjen ciljnoj grupi

Teme seminara:

 • Važnost internet tehnologija i društvenih mreža u poslovanju;
 • Istraživanje o korišćenju interneta u Srbiji;
 • Pravila ponašanja na internetu;
 • Prednosti i mane korišćenja interneta;
 • Besplatni internet alati koji se mogu koristiti u poslovanju;
 • Google i njegovi alati (Google+, Google Drive, Google Hangout, Doc, Reader, Froum, Blog);
 • Facebook (profil, grupa, stranica, podešavanja, optimizacija…);
 • Korišćenje Facebook-a u poslovanju;
 • Youtube (Izrada klipova za Youtube, upload, Youtube kanali, ključne reči pretrage, korišćenje Youtuba u poslovanju…);
 • Korišćenje ostalih društvenih mreža u poslovanju;

Ciljna grupa:
Svi pojednici i privredni subjekti koji žele da budu u korak sa vremenom i da posluju na savremen i moderan način. Poslovni ljudi, direktori, rukovodioci, menadžeri za odnose sa javnošću, prestavnici političkih partija, funkcioneri državne i lokalne uprave, predstavnici kulturnih i sportskih institucija, nevladinih organizacija.

Namenjen pre svega pojedincima koji nemaju veliko iskustvo u korišćenju internet tehnologija i društvenih mreža.

 

Cena za grupu do 20 učesnika: 100.000 din

Cena pojedinačna: 10.000 din po učesniku