Edukacija

Naši seminari pokrivaju nekoliko važnih oblasti u savremenom poslovanju. Od korišćenja internet alata i društvenih mreža, preko veština prezentovanja i javnog nastupa, do poslovne komunikacije, upravljanja projekatima i njihovom planiranju i pisanju i drugih sličnih tema potrebnih u modernom vremenu.

Seminari koji su trenutno u ponudi: