Španski jezik

 

Akcija traje do 11. maja 2018.

Popust se odnosi na kurseve sa početkom 14. i 15. maja 2018.

Našu inovativnu metodu učenja razvijenu u drugim oblastima edukacije uspešno primenjuje

mo i na kursevima i školama jezika.

Glavna odlika naše metode je prijatna i neformalna radna atmosfera, rad u malim grupama, najčešće sa  5 do 8 polaznika, opušten pristup i odnos između predavača i učesnika, interaktivnost sa primerima iz svakodnevnog života polaznika.

Tim predavača čine mladi i iskusni profesori jezika koja zajedno sa menadžmentom kroje programe i kurseve konstantno ih prilagođavajući potrebema savremenog čoveka.

U ponudi imamo intenzivne kurseve, u trajanju od 36 časova, 5 nedelja sa tempom od 3-4 dvočasa nedeljno.

Zbog istraživanja, ali i prakse koja je potvrdila, da se ubrzanim tempom učenja jezika postižu bolji rezultati, mi svojim klijentima kod odabira kurseva uvek prvo savetujemo da izaberu naše intenzivne kurseve. Učenje jezika tempom na svaka dva dana, čini pažnju polaznika fokusiranijom na sam kurs i učenje, dok se kod kurseva koji traju 3 meseca, češće dešava pad motivacije za učenjem.

Na kraju kurseva učesnici dobijaju diplomu o položenom testu za dotični nivo jezika.

U ponudi imamo:

– Početni A1 nivo

Svaki nivo opštih kurseva je podeljen na 3 podnivoa u trajanju od po 36 časova. 

Cena kurseva su:

–          10.000 dinara za 1 podnivo – 36 časova

*U toku je akcijska ponuda, cena je 4500 dinara.

Napomena: uplatom kursa po ovoj akciji stičete pravo na trajni popust od 50% na punu cenu kursa

 

Odustajanje od kursa: Od uplaćenog kursa se može odustati nakon prvog ili eventualnog drugog časa i polaznik može zahtevati povraćaj uplaćenih sredstava u potpunosti. Odustajanje nakon prve nedelje kursa je takođe moguće, ali uz povraćaj 50% od uplaćenog iznosa kotizacije. Na početku druge nedelje kursa nije moguće tražiti povraćaj sredstava u slučaju odustajanja.
Odustajanje od kursa se vrsi slanjem emaila na adresu office@eduko.rs uz kratko obrazloženje razloga odustanka i navođenje broja računa na koji se novac može uplatiti.