Tajni kupac – zanimanje koje dolazi

Seminari

Popust se odnosi na seminar koji se održava 01.10.2017.

Tajni kupac – zanimanje koje dolazi

Opis seminara:

Za sve one koji žele zanimljiv dodatni i povremeni posao koji mogu da prilagođavaju drugim obavezama, posao tajnog kupca je idealan. Može da ga radi svako ko je obučen za ovaj posao, bez obzira na prethodno radno i životno iskustvo. Jer su i profili kupaca na našem tržištu veoma različiti.

Seminar se sastoji iz dva dela. Teretskog, gde će učesnici kroz predavanja i diskusije proći kroz sve važne detalje vezane za Mystery shopping i praktičnog dela gde će učesnici (oni koji to budu želeli) imati konkretan zadatak da obave jednu posetu i napišu kratak izveštaj o tome.

Šta je to Tajna kupovina tj. Mystery Shopping?

Tajna kupovina je poslovni markentiški alat koji je dosta prisutan u Evropi i svetu, a koji polako pristiže i kod nas i koji podrazumeva angažovanje edukovanih tajnih kupaca, koji se na zahtev određene kompanije pretvaraju da su potencijalni i redovni kupci i pritom, prema unapred definisanim kriterijumima detaljno i objketivno procenjuju i mere kvalitet usluge te kompanije i/ili njenih konkurenata, a sa ciljem poboljšanja kvaliteta usluga koje kompanije nude.

Ko je “tajni kupac” tj. Mystery Shopper?

Tajni kupci su prethodno odabrani i edukovani kupci koji je ponašaju kao redovni potencijalni kupci, kako bi ocenili kvalitet pružene usluge kompanije koja želi da proveri i unapredi kvalitet svog poslovanja. Kupci nakon posete pišu izveštaj o posetama u kome u narativnom i delu sa konkretnim pitanjima i ocenama mere i procenjuju kvalitet pružene usluge.

Na našem tržištu postoji nekoliko agencija i preduzeća koje su u poslednjih godina počeli da pružaju usluge Mystery shopping-a i koje angažuju tajne kupce za obavljanje tajnih poseta. Ali sve to i dalje nije ni blizu razvijenosti Mystery shopping-a u razvijenijim zemljama, pa i zemljama u okruženju (npr. u Sloveniji i Hrvatskoj je ova usluga dosta zastupljena poslednjih godina i veliki broj kompanija, ali i državnih institucija i uprave koriste ovaj markentiški alat kako bi unapredili kvalitet svojih usluga).

Trenutno je u Srbiji angažovano oko 300 tajnih kupaca (od čega je više od polovine u Beogradu), a relano je očekivati da će naše tržište u narednim godinama imati potrebu za par hiljada tajnih kupaca koji će kao stalno ili honorarno zaposleni obavljati različite vrste usluga za domaće i strane kompanije.

Honorar za jednu tajnu posetu, koja najčešće traje oko 10-15 minuta se kreće od 300 do 1500 dinara. Kupci se obično angažuju za više poseta u različitim objektima kompanije tokom jednog talasa projekta, pa honorari mogu da budu I pozamašni srazmerno poslu koji se obavi.

Visina pojedinačnih honorara zavisi od agencije koja unajmljuje tajne kupce, od konkretnog projekta, od težine određene tajne posete, težine i količine pisanog izveštaja i sl.

Nema razloga, bili Vi zaposleni ili nezaposleni da ne prodjete ovaj kratak seminar, po ovaj put veoma niskoj ceni, i postanete obučen tajni kupac i time sebe kvalifikujete za obavljanje zanimanja koje evidentno dolazi i kod nas.

Predavači na seminaru su iskusni tajni kupci i menadžeri iz oblasti tajne kupovine sa više stotina obavljenih tajnih poseta iza sebe i desetine sprovednih projekata za više domaćih i stranih kompanija.

Svi polazinici dobijaju spisak agencija i preduzeća koje se bave Mystery shopping-om kao i sertifikat da su pohađali seminar “Postani tajni kupac”

Ciljevi seminara:

Sticanje teoretskih i praktičnih znanja o tajnoj kupovini kao savremenom markentiškom alatu.

Obuka učesnika za obavljanje posla tajnog kupca.

Pomoć učesnika u pronalaženju posla tajnog kupca.

Motivisanje da se uključe u oblast tajne kupovine.

Teme seminara:

 • Šta je Mystery shopping ili Tajna kupovina;

 • Istorija Mystery shopping-a;

 • Metode Mystery shopping-a;

 • Korisnici Mystery shopping-a;

 • Etika Mystery shopping-a

 • Kako postati tajni kupac;

 • Karakteristike dobrog tajnog kupca;

 • Popunjavanje formulara tajne posete;

 • Izveštaj o poseti;

 • Primer u praksi;

 • Naredni koraci

Svaki polaznik dobija uverenje o pohađanju seminara.

Cena za grupu do 20 učesnika: 40.000 din

Cena pojedinačna: 4.000 din po učesniku  *u toku je akcijska ponuda, cena je 1500 dinara.

Uplata kotizacije se vrši na sledeći način:

UplatnicaSeminar-1024x481Unic

Nakon uplate neophodno je izvšiti prijavu slanjem imena, prezimena kao i broja telefona emailom na office@eduko.rs