Veštine prezentovanja

Seminari

Popust se odnosi na seminar koji se održava 01.10.2017.

Veštine prezentovanja

U savremenom poslovanju dobra prezentacija je verovatno najvažniji element poslovnog uspeha.

Da bi jedna prezentacija postigla svoju svrhu, da bi bila zapažena i prenela željene informacije, ona mora da bude izuzetna, upečatljiva i uverljiva. I ovaj seminar ima za cilj baš to – da uz odlučno stručno vođenje, koje se prožima sa simulacijom prezentovanja i grupnom analizom prezentacija učesnika, podigne na viši nivo veštine prezentovanja učesnika.

Ciljevi seminara:

Poboljšanje veština prezentovanja učesnika.

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja i veština u verbalnoj i neverbalnoj komunkaciji.

Poboljšanje prezentatorskih veština kroz simulacije prezentacija i grupne analize.

Podizanje samopouzdanja učesnika za prezentovanje.

Motivacija učesnika da rade na kvalitetu sopstvenih veština prezentovanja.

Teme seminara:

 • Važnost kvalitetne prezentacije u savremenom poslovanju;
 • Konkretnost i efikasnost u prezentovanju;
 • Verbalna komunikacija;
 • Neverbalna komunikacija;
 • Važnost oblačenja za prezentaciju;
 • Pripeme za prezentaciju;
 • Struktura prezentacije;
 • Odnos sa publikom;
 • Trema i kako je pobediti;
 • Najčešće greške tokom prezentovanja;
 • Simulacija prezentacije svakog učesnika pojedinačno;
 • Grupna analiza snimljenih nastupa;

Ciljna grupa:

Poslovni ljudi, direktori, rukovodioci, menadžeri za odnose sa javnošću, portparoli, zaposleni, nezaposleni, studenti, prestavnici političkih partija, predstavnici kulturnih i sportskih institucija, nevladinih organizacija, prezenteri, promoteri i svi oni koji nastupaju u javnosti i žele da unaprede svoj nastup.

Svaki polaznik dobija uverenje o pohađanju seminara.

Cena:

1 dan, 4h – 4.000 po učesniku  *u toku je akcijska ponuda, cena je 1500 dinara.

2 dana po 4h – 8.000 po učesniku

Uplata kotizacije se vrši na sledeći način:

UplatnicaSeminar-1024x481Unic

Nakon uplate neophodno je izvšiti prijavu slanjem imena, prezimena kao i broja telefona emailom na office@eduko.rs